O nás

Vítáme vás v jazykovém a vzdělávacím centru English is Fun ve Vyškově. Naše centrum nabízí zejména jazykové kurzy pro děti i dospělé, ale ve spolupráci s Mgr. Davidem Machem organizujeme i kurzy matematiky. Nacházíme se v příjemném prostředí v centru města, v blízkosti zastávky autobusů, autobusového i vlakového nádraží.
Pro výuku jazyků dětí i dospělých používáme motivační přístup s využitím moderních metodických postupů pro výuku jazyků. Naše kurzy jsou zaměřené na konverzaci a zvládnutí jazyka hravou formou s individuálním přístupem ke studentům.
Kurzy pro děti nižšího věku (1.stupeň ZŠ) jsou zaměřené na rozvíjení slovní zásoby, základních gramatických struktur a dalších jazykových dovedností. V další fázi se zaměřujeme na konverzaci, plynulost ústního projevu a porozumění. Našim cílem je motivovat děti ke studiu jazyka, vytvořit příjemné studijní prostředí a hravou formou děti naučit reálnému užití jazyka. Od nejnižšího věku pracujeme s učebními materiály, které vedou děti ke zvládnutí Cambridgeského testování pro děti (YLE – Starters, Movers, Flyers). Starší studenti, kteří mají zájem se mohou během druhého stupně ZŠ začít připravovat ke složení Cambridgeských zkoušek (KEY for Schools, PET for Schools, FCE či Státních zkoušek z AJ na úrovni B1 a později B2.
Pro děti organizujeme i další akce – příměstské tábory, letní školy, zkušební testování, akce u příležitosti nejrůznějších svátků v anglicky mluvících zemích apod.
Stejný přístup používáme i u dospělých. Pro ně nabízíme odpolední a večerní kurzy pro jednotlivé pokročilosti, kurzy pro seniory, pro maminky na MD.
Firmám a zaměstnavatelům nabízíme i firemní kurzy, jejichž náplň přizpůsobíme Vašim požadavkům.