Přípravné kurzy na jazykové zkoušky

Angličtina

Jazyková škola English is Fun, Vyškov, je nově partnerskou školou zkušebního centra Cambridgeských zkoušek Lingua Centrum. Našim studentům – od dětí ve věku cca 7- 8 let až po dospělé zájemce - můžeme nyní nabídnout přípravné kurzy na cambridgeské zkoušky, výhodnější ceny zkoušek, možnost pretestů a větší množství materiálů pro přípravu. Cambridgeské zkoušky jsou mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny. Lze je skládat ve všech úrovních jazyka. Ty nejznámější jsou Cambridge English: Key (KET), Cambridge English: Preliminary (PET), Cambridge English: First (FCE) a Cambridge English: Advanced (CAE)

 • Cambridge English: YLE (Starters, Movers, Flyers)
  - jedná se o jazykové zkoušky pro děti od 6 do 14 let. Byly vyvinuty Cambridge university jako motivační. Jsou dělány zábavnou formou, děti řeší úkoly jako vybarvování, spojování obrázků, doplňování slov. Skládají se však stejně jako následné zkoušky ze 4 částí: listening, reading, use of English a speaking. Výhodou těchto zkoušek je, že děti mají možnost sledovat svůj pokrok v angličtině, mají motivaci k dalšímu studiu a jsou cíleně připravovány na složení „opravdových zkoušek“, jako Cambridge English: Preliminary nebo Cambridge English: First. Na toto testování nepřipravujeme děti v rámci odděleného kurzu, ale v rámci kurzů Anglický klubík a English Club pro teenagery.

 

 • Cambridge English: KEY
  -  jedná se o zkoušku na úrovni A2 (tedy úroveň státní maturity hodnocená stupněm chvalitebný a horší). Tuto zkoušku v dnešní době zohledňují i střední školy při přijímacím řízení. Například na vyškovském gymnáziu i na ekonomickém a zdravotnickém oboru uchazeči dostávají body jako při výhře v okresním kole předmětových olympiád.

 

 • Cambridge English: PRELIMINARY
  - kurz připravuje na složení zkoušky na úrovni B1 dle SERRJ, tedy vyšší než maturita. Kromě přijímacího řízení na střední školy (stejně jako KET) tuto zkoušku uznávají i například některé vysoké školy - zejména technické a přírodovědné obory - studenti nemusí v prvním ročníku chodit na angličtinu, mají ji započtenou automaticky. Kromě toho zkoušku na této úrovni uznává i většina velkých firem a vyžaduje ji od svých zaměstnanců. A vezme-li v úvahu, že až většina našich dětí přijde k maturitě, bude zkouška z angličtiny povinná pro všechny a stejná od učebních oborů až po gymnázia, tak určitě složení takové zkoušky bude velkým benefitem pro každého středoškoláka.
  Přípravný kurz se zaměřuje na zvládnutí všech jazykových dovedností na této úrovni. V přípravných kurzech se očekává i domácí příprava. 

 

 • Cambridge English: FIRST
  - kurz připravuje na složení zkoušky na úrovni B2, doporučujeme ji hlavně pro gymnazisty. Je dokladem o schopnosti plynule komunikovat v základních a každodenních situacích. Uznávají ji univerzity - např. studenti mají body navíc v přijímacím řízení na filozofické obory, nebo u technických a přírodovědných oborů mají započtenou angličtinu po celé bakalářské studium. Kromě toho je taky tato úroveň nutná při stážích na univerzitách v zahraničí a samozřejmě při výkonu povolání, kde je nutná komunikace s cizinci. Po úspěšném složení zkoušky obdrží kandidát doživotně platný certifikát, který uznávají i vysoké školy i zaměstnavatelé po celém světě.
  Naše kurzy připravují na zvládnutí všech jazykových dovedností na této úrovni. Očekává se zde i intenzivní domácí příprava. Po úspěšném složení zkoušky obdrží kandidát doživotně platný certifikát, který uznávají vysoké školy i zaměstnavatelé po celém světě.

 

 • Cambridge English: ADVANCED
  - je zkouška úrovně C1, tedy nejvyšší úroveň, na kterou se lze připravovat v našem centru. Prokázání této úrovně jazyka je nutné ke studiu v zahraničí.